motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 293/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 9. 10. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov – dodatok k zmluve č. 40/2017/OFSD Občianske združenie AMIS 42343101  5 000,00 EUR 
Detail 292/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 9. 10. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov – dodatok k zmluve č. 1/2017/OFSD MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o. 36496189  60 000,00 EUR 
Detail 290/2017/MsP Zmluva Dodávateľská 6. 10. 2017 Zmluva o údržbe kamerového systému. ANTIK Telecom s.r.o. 36 191 400  541,80 EUR 
Detail 289/2017/MsP Zmluva Dodávateľská 6. 10. 2017 Zmluva o údržbe kamerového systému. ANTIK Telecom s.r.o. 36 191 400  707,58 EUR 
Detail 288/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 4. 10. 2017 Zmluva o odohraní divadelného predstavcenia Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 164984  550,00 EUR 
Detail 281/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2017 Zmluva o zriadení spoločného školského obvodu Obec Potoky – Milan Vavrek, starosta obce 330884  0,00  
Detail 282/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2017 Zmluva o zrušení spoločného školského obvodu Obec Potoky – Milan Vavrek, starosta obce 330884  0,00  
Detail 280/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2017 Sublicenčná zmluva Vydavateľstvo Jána Jankoviča, s.r.o., PhDr Ján Jankovič - konateľ 46944711  500,00 EUR 
Detail 284/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie PhDr. Božena Tomášová   800,00 EUR 
Detail 285/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho požívanie PhDr. Patrik Derfiňák, PhD.   5 000,00 EUR 
Detail 283/2017/OŠK Zmluva Dohoda o spolupráci 21. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt Prešovský samosprávny kraj 37870475  14 821,50 EUR 
Detail 277/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka Milan Hančak MRIP 37772465  0,00  
Detail 278/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Športový klub BORG Stropkov 36162345  170,00 EUR 
Detail 199/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Spolupráca mesta Stropkov a VSD a.s. pri zabezpečení distribúcie elektriny prostredníctvom... Výchoslovenská distribučná a.s. 36 599 361  0,00  
Detail O2017/13/235 Objednávka vyšlá 14. 9. 2017 PD na vytvorenie systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a... Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  1 500,00 EUR 
Detail 276/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 14. 9. 2017 Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianské združenie 683876  0,00  
Detail 275/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 12. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov KLUB BEŽCOV STROPKOV 42037603  500,00 EUR 
Detail DF2017/18/29 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.7.2017 do 31.7.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  261,59 EUR 
Detail DF2017/18/30 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Materiál na náter striech vo Fauna CVČ: Jozef Dolutovský-JODO 14289423  442,50 EUR 
Detail DF2017/13/716 Faktúra došlá 12. 9. 2017 EE od 1.7.2017-31.7.2017 Nám SNP 9009 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  500,34 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia