motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 92/2017/MsP Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Dodanie nového osobného motorového vozidla pre potreby príslušníkov Mestskej polície Stropkov Š-autoservis Vranov, s.r.o. 36455385  16 998,00 EUR 
Detail 57/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela
za účelom audiovizuálneho...
GARFIELD, s.r.o., Denisa Biermannová – konateľka spoločnosti 45240540   
Detail 86/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  81,25 EUR 
Detail 87/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  6,64 EUR 
Detail 88/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Holumnica – Jana Tureková, starostka obce 326186  79,20 EUR 
Detail 89/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Vyškovce – Ing. Imrich Hamarčák, starosta obce 331198  158,40 EUR 
Detail 67/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy MŠ, Matice slovenskej 42 343 682  0,00  
Detail 68/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Dohoda o skončení správy MŠ, A. Hlinku 42343691  0,00  
Detail 29/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Úprava práv a povinnosti pri rozšírení distribučnej siete SPP SPP- distribúcia, a.s. 359 10 739  0,00  
Detail 85/217/OFSD Zmluva Dodávateľská 14. 3. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Prešov 00417491-007  170,00 EUR 
Detail 75/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 9. 3. 2017 Dohoda č. 17/39/052/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  12 576,00 EUR 
Detail DF2017/18/3 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Materiál - laty 170 ks a hranoly 5 ks na údržbu EBEN - JK s.r.o. 46689184  274,68 EUR 
Detail DF2017/18/4 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Elektrická energia Fauna od 1.1.2017 do 31.1.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  282,31 EUR 
Detail DF2017/13/106 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie Ing. Bc. Zuzana Motyková - GEODÉZIA M 37772791  327,00 EUR 
Detail DF2017/13/107 Faktúra došlá 9. 3. 2017 film Päťdesiat odtieňov temnoty CinemArt s.r.o., 50071254  778,51 EUR 
Detail DF2017/13/108 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Vystúpenie na mestskom plese - Hotel Ondava Ľubomír Pukša RONDO 34283854  250,00 EUR 
Detail DF2017/13/109 Faktúra došlá 9. 3. 2017 poštové služby za 1/2017 Slovenská pošta, a.s. 36631124  403,50 EUR 
Detail DF2017/13/110 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Kancelárske potreby, kancelársky papier Jozef Staško 33106398  580,25 EUR 
Detail DF2017/13/111 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Kancelárske potreby, kancelársky papier Jozef Staško 33106398  61,20 EUR 
Detail DF2017/13/112 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Čistiace prostriedky pre knižnicu Jozef Staško 33106398  133,96 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia