motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/472 Faktúra došlá 30. 5. 2018 poplatky od 13.5.2018 do 12.6.2018 Orange 35697270  30,00 EUR 
Detail DF2018/13/473 Faktúra došlá 30. 5. 2018 poplatky od 13.5.2018 do 12.6.2018 Orange 35697270  22,50 EUR 
Detail DF2018/13/474 Faktúra došlá 30. 5. 2018 poplatky od 13.5.2018 do 12.6.2018 Orange 35697270  22,50 EUR 
Detail DF2018/13/475 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Tlač 150 ks bulletinov pri príležitosti Nofox s.r.o. 46687301  306,00 EUR 
Detail DF2018/13/477 Faktúra došlá 30. 5. 2018 poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia , a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail DF2018/13/478 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Vypracovanie PD na odstavný pruh ul. Hlavná Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  660,00 EUR 
Detail DF2018/13/479 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Vypracovanie PD na odstavný pruh ul. Mlynská Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  660,00 EUR 
Detail DF2018/13/480 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Vypracovanie PD na parkoviská za OD Blankyt Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  780,00 EUR 
Detail DF2018/13/481 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Fim Hmyz na mesiac marec 2018 PubRes s. r. o. 31345824  0,00  
Detail O2018/18/24 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Deratizácia areálu Fauna CVČ Jozef Cichý - MTM 34824812  150,00 EUR 
Detail O2018/13/135 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Dopravu súboru DM NO - TAK na trase Stropkov - Krakow Poľsko a späť dňa 14.5.2018 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  470,00 EUR 
Detail O2018/13/136 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Vypracovanie projektovej žiadosti a kompletizácia všetkých povinných príloh na získanie... Gemini Group s. r. o. 36846244  480,00 EUR 
Detail O2018/13/137 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Vypracovanie žiadosti s kompletnou prílohovou dokumentáciou o poskytnutie NFP v rámci 39.... Eywa 42110416  300,00 EUR 
Detail O2018/13/138 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov Denného centra v Stropkove: podľa spracovaného... SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  10 200,00 EUR 
Detail O2018/13/139 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Hardwarové komponenty podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto objednávky. Ing. Peter Adam - A-com 33109664  900,00 EUR 
Detail O2018/13/140 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Integral SSD V Series- 3D NAND, SATA III 2,5 240 GB Ing. Peter Adam - A-com 33109664  54,12 EUR 
Detail O2018/13/141 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Vytýčenie vodovodu a kanalizácie na pozemku v blízkosti križovatky Hrnčiarska Krátka a... Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  150,00 EUR 
Detail O2018/13/142 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Pre zabezpečenie úloh TIC: CBS Vydavateľstvo, s.r.o. 46747818  286,80 EUR 
Detail O2018/13/143 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Knihy susedské spory Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  37,00 EUR 
Detail O2018/13/144 Objednávka vyšlá 30. 5. 2018 Návrh, dodávka, montáž a skúška klimatizácie v kanceláriach a serverovni Mestského úradu... AV GAST s.r.o. 31711642  4 000,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia