motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2018/13/65 Objednávka vyšlá 23. 3. 2018 Vystúpenie ľudovej hudby Stropkoviani počas slávnostnej recepcie - Oceňovanie osobností mesta... Občianske združenie STROPKOVIANI 50108395  250,00 EUR 
Detail O2018/13/66 Objednávka vyšlá 23. 3. 2018 Doprava Stropkov-Veľkrop a späť 15.3.2018 v rámci projektu Stropkov-Rzeszow- Spolupráca v... JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  40,00 EUR 
Detail O2018/13/67 Objednávka vyšlá 23. 3. 2018 Príručku pre projektového manažéra so zameraním na dotácie. / v počte 1 kus / Gemini Group s. r. o. 36846244  18,00 EUR 
Detail O2018/13/68 Objednávka vyšlá 23. 3. 2018 Tlačivá k DzN FO a PO, daň zo stavieb a daň z bytov s dopravou. CART PRINT, s.r.o. 34131159  60,20 EUR 
Detail O2018/13/69 Objednávka vyšlá 23. 3. 2018 Asanácia rodinných domov č.s. 532 a č.s. 531, na námestí SNP podľa predloženej PD na... SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  10 000,00 EUR 
Detail 65/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 22. 3. 2018 Záväzok PSD pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná a.s. 36 599 361  1 962,00 EUR 
Detail 85/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Potoky 330884  85,80 EUR 
Detail 70/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2018 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy.... Služba mestský podnik Stropkov 31305784  864,00 EUR 
Detail 73/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Gabriela Kočišová rod. Motyková   1 941,06 EUR 
Detail 86/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Futbalový oddiel SOKOL Sitníky 37786156  1 200,00 EUR 
Detail 83/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2018 Technické zabezpečenie vernisáží výstav pre projekt Rzeszów a Stropkov - spolupráca v... Vermex, s.r.o. 36489247  4 244,40 EUR 
Detail 82/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 14. 3. 2018 Zhotovenie stavby Vyhliadková veža a prvky drobnej architektúry pri cykloturistickom chodníku... REKOM - Košice, s.r.o. 31685226  54 487,42 EUR 
Detail 81/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 14. 3. 2018 Cykloturistický chodník Jozefínka REKOM - Košice, s.r.o. 31685226  4 878,00 EUR 
Detail DF2018/18/7 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Oprava dverí v areáli Fauna CVČ Ján Cviklik 37773526  70,00 EUR 
Detail DF2018/18/9 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Kamerový systém pre Fauna CVČ Stropkov A-com Ing. Peter Adam 33109664  1 687,67 EUR 
Detail DF2018/18/10 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Zemný plyn Fauna od 1.3.2018 - 31.3.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  113,00 EUR 
Detail DF2018/18/11 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Materiál pre Fauna CVČ podľa prílohy HAGAR, s.r.o. 47576669  188,84 EUR 
Detail DF2018/18/12 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Fermež napúšťacia 0,75 l pre Fauna CVČ Ing. Róbert Kočiš - ROKOLOR 50564625  18,00 EUR 
Detail DF2018/13/122 Faktúra došlá 13. 3. 2018 Osvetlenie a zabezpečenie ozvučenia Slavomír Rapáč 34826882  250,00 EUR 
Detail DF2018/13/123 Faktúra došlá 13. 3. 2018 za stravu za 2/2018 Krajňák, Krajňáková Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 42343682  47,36 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia