motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 65/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 3. 2017 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy Služba , mestský podnik 31 305 784  566 548,70 EUR 
Detail 66/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 3. 2017 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy Služba , mestský podnik 31 305 784  10 183,57 EUR 
Detail 74/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 6. 3. 2017 Kúpna zmluva uzatvorena v zmysle ust. § 588 a nasl. OZ....... Obec Bžany 330370  5 910,00 EUR 
Detail 79/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 6. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Šandal – Jaroslav Mikula starosta obce 331031  1 425,60 EUR 
Detail 80/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 6. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Chotča – Ing. Jozef Seman, starosta obce 330507  1 900,80 EUR 
Detail 73/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 3. 3. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Futbalový oddiel SOKOL Sitníky 37786156  700,00 EUR 
Detail 58/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 3. 3. 2017 Dohoda č. 17/39/52A/29 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail 59/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2017 Dohoda č. 17/39/054/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  5 192,10 EUR 
Detail 53/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 28. 2. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Mons. SEODr. Milan Lach SJ – pomocný biskup a protosynkel 179205  144,00 EUR 
Detail 62/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 28. 2. 2017 Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Ľudmila Koreňová, Dlhá lúka č. 68, Bardejov   90,00 EUR 
Detail 37/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mesto Bardejov, MUDr. Boris Hanuščák -primátor mesta 321842  48,40 EUR 
Detail 52/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Brusnica, Tatiana Sabóová -starostka obce 330345  871,20 EUR 
Detail 54/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2017 Nájomná zmluva Dom deti Božieho milosrdenstva, Mgr. Stanislava Hubáčová – riaditeľka, n.o 3786967  1,00 EUR 
Detail 31/2017 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Vaňko Slavomír   213,89 EUR 
Detail 35/2017 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Olach František   171,36 EUR 
Detail 41/2017 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Mucha Ján   132,77 EUR 
Detail 30/2017 Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Čonka Karol   94,44 EUR 
Detail 50/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Dodatok č.1 k dohoda č.13/19/52A/155 o aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail 46/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Dodatok č.1 k dohode č.16/39/52/48 o aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Detail 51/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 17. 2. 2017 Dodatok č.1 k dohoda č.13/39/52A/124 o aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  0,00  
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia