motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2017/18/15 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavieb voliér a všetkých doplnkových stavieb v... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  267,00 EUR 
Detail O2017/18/16 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Štrk triedený 0-16, 3m3 Agrobet Jaroslav Hutňan 30303265  75,00 EUR 
Detail O2017/18/17 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Laboratórna vyšetrenie zvierat Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613  50,00 EUR 
Detail O2017/13/248 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Večera pre účastníkov Mestského zastupiteľstva pre 40 účastníkov dňa 27.09.2017 VERMEX, s.r.o. 36489247  120,00 EUR 
Detail O2017/13/249 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK na mesiac august 2017 COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  159,80 EUR 
Detail O2017/13/250 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie hranice a oddelenie parciel z pozemkov KNC 1739/1 a... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  225,00 EUR 
Detail O2017/13/251 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom návrh mreží na objekt kaštieľa v Stropkove... mmm projects s.r.o. 50241451  500,00 EUR 
Detail O2017/13/252 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie Gagarinovej ulice v Stropkove, pre účely... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  387,00 EUR 
Detail O2017/13/253 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie miestnej komunikácie odbočujúcej z ul.... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  243,00 EUR 
Detail O2017/13/254 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Stropkov: Parcela... Ing. Emil Mati - znalec 00912239  120,00 EUR 
Detail O2017/13/255 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Objednávame si u Vás vypracovanie 1. následnej monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia a... Enviromentálna energetická agentúra 45737606  150,00 EUR 
Detail O2017/13/256 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Seminár pre matrikárky : Ako správne sobášiť počet: 2 Ing. Radim Martynek 51005409  138,00 EUR 
Detail O2017/13/257 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 hudobno-vzdelávací program LABYRINT pre žiakov základných škôl dňa 13.9.2017 v čase od... Umelecká agentúra Amos, o.z. 42318513  0,00  
Detail O2017/13/258 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Výroba reprezentačnej drevorezby - reliéf s vyobrazením rímsko-kat. kostola v Stropkove s... Peter Mušinský 45397597  150,00 EUR 
Detail O2017/13/259 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Navýšenie kapacity pamäťového záznamu kamerového systému na základe cenovej ponuky. ANTIK Telecom, s.r.o. 36191400  613,65 EUR 
Detail O2017/13/260 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 Vytýčenie vodovodu vo východnej časti Zámockej ulice, pre účely prípravy výstavby... Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  150,00 EUR 
Detail O2017/13/261 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 autobusovú dopravu pre DOS ONDAVAN zo Stropkova do Jedlicze a späť dňa 30.9.2017 (autobus... JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  120,00 EUR 
Detail O2017/13/262 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠaK na mesiac september 2017 COLTSUN-CONSULT, s.r.o. 36476315  69,25 EUR 
Detail O2017/13/263 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 zhotovenie informačných tabúľ so zvislými úchytkami inštalovanými pri sochách v množstve... AGM Worx s.r.o. 36465551  500,00 EUR 
Detail O2017/13/264 Objednávka vyšlá 16. 10. 2017 filmy na mesiac Október 2017 v kine Stropkov 50 % objednávateľ a 50 % poskytovateľ zo vstupného Continental film s.r.o. 35730897  0,00  
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia