motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 110_2017_OFSD Zmluva Dodávateľská 11. 4. 2017 Zaradenie motorového vozidla. Produkt Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mot.voz. Union poisťovňa, a.s. 331 322 051  71,00 EUR 
Detail 106/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu MUDr. Peter Polák a MUDr. Mária Poláková   6 285,57 EUR 
Detail 105/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Roman Kudič a Ing. Lenka Kudičová   7 521,35 EUR 
Detail 107/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ján Mydla a Mgr. Darina Mydlová   6 460,28 EUR 
Detail 108/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 5. 4. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Anna Bačovčinová   7 782,48 EUR 
Detail 104/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 5. 4. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Petra Kapcalová   7 521,35 EUR 
Detail 103/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 5. 4. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Mrazovce – Ľuboš Sabol, starosta obce 330779  237,60 EUR 
Detail 93/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2017 Darovacia zmluva Architekt Marko Vateha.   0,00  
Detail 98/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2017 Dohoda o zrušení spoločného školského obvodu Obec Tisinec – Ing. Jozef Kačmár, starosta obce 331082  0,00  
Detail 99/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2017 Zmluva o zriadení spoločného školského obvodu Základná škola Mlynská – Mgr. Peter Gombár, riaditeľ školy 37873181  0,00  
Detail 82/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – Mons. SEODr. Milan Lach SJ 179205  60,00 EUR 
Detail 102/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 3. 4. 2017 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ....... Byhos,spol. s r.o. 31698921  1,00 EUR 
Detail 101/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 29. 3. 2017 Dodanie, doprava a uloženie sanitarného kontajnera s WC RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  11 953,20 EUR 
Detail 61/2017 Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Cinová Monika   204,04 EUR 
Detail 60/2017 Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Čonková Svetlana   188,56 EUR 
Detail 56/2017 Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Kožička Marián   222,67 EUR 
Detail 55/2017 Zmluva Dodávateľská 28. 3. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Olach Andrej   110,16 EUR 
Detail 91/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 27. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Krušinec – Viktor Bochin, starosta obce 330647  950,40 EUR 
Detail DF2017/13/167 Faktúra došlá 22. 3. 2017 film Trollovia CinemArt s.r.o., 50071254  114,07 EUR 
Detail DF2017/13/168 Faktúra došlá 22. 3. 2017 film Liek na život CinemArt s.r.o., 50071254  25,87 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia