motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2017/13/312 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Hudobný koncert Sviatky hudby pod Duklou dňa 1.12.2017 o 18.00 hod. v reprezentačnej sále... musicArtum 51012995  500,00 EUR 
Detail O2017/13/313 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Ubytovanie pri príležitosti 30. výročia DM NO-TAK ORHAN s.r.o. 44168039  285,00 EUR 
Detail O2017/13/314 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Prepravné náklady spojené s reklamáciou mikrofónu k mestskému rozhlasu MK hlas, s.r.o. 45352305  7,00 EUR 
Detail O2017/13/315 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Toner Black C-EXV 14 - 2 kusy /do veľkej kopírka Canon / A-com Ing. Peter Adam 33109664  52,00 EUR 
Detail O2017/13/316 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Strava pre učinkujúcich pri príležitosti 30. výročia DM NO-TAK Divadelné reminiscencie VERMEX, s.r.o. 36489247  88,00 EUR 
Detail O2017/13/317 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Pohostenie dňa 10.11.2017 a slávnostnú recepciu dňa 11.11.2017 - premiéra divadelnej hry... VERMEX, s.r.o. 36489247  770,00 EUR 
Detail O2017/13/318 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Tovar podľa priloženej prílohy, ktorá je súčasťou tejto objednávky Ing. Peter Hric- PEHA com 33109672  400,00 EUR 
Detail O2017/13/319 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemok KNC 1979, k.ú. Stropkov,... Ing. arch. Ján Kimák REAL PROJEKT 10780874  120,00 EUR 
Detail O2017/13/320 Objednávka vyšlá 29. 11. 2017 Realizácia verejného obstarávania pre projekt Rzesow, Stropkov- spolupráca v oblasti kultúry... Ing. Ján Halgaš 40055469  600,00 EUR 
Detail 333/2017/OSSV Zmluva Dodávateľská 28. 11. 2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156   201 608,64 EUR 
Detail 296/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 23. 11. 2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena VSD, a. s. 36 599 361  0,00  
Detail 330/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 17. 11. 2017 Zmluva o nebytových priestorov a hnuteľných vecí Občianske združenie Stropek 37797786  0,00  
Detail 332/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 17. 11. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti Občianske združenie Stropek 37797786  1,00 EUR 
Detail 325/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 15. 11. 2017 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti Pavol Bačik   1,00 EUR 
Detail DF2017/18/38 Faktúra došlá 10. 11. 2017 Šrotovník Jozef Pivovarník 10783849  276,00 EUR 
Detail DF2017/18/39 Faktúra došlá 10. 11. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  267,00 EUR 
Detail DF2017/18/40 Faktúra došlá 10. 11. 2017 Plyn od 1.11.2017 do 30.11.2017 Konštantínov 626/5 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  110,00 EUR 
Detail DF2017/13/925 Faktúra došlá 10. 11. 2017 lekárske posudky OZS Stropkov, s.r.o. 36480738  195,00 EUR 
Detail DF2017/13/926 Faktúra došlá 10. 11. 2017 generálna oprava lyžiarského vleku Jozef Žemba 17110386  14 997,60 EUR 
Detail DF2017/13/927 Faktúra došlá 10. 11. 2017 filmový festival SNOW FILM FEST 2017 Jana Ryantová 06205640  40,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia