motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2017/13/138 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Film Bociany - pre školy dňa 1.6.2017 50% objednávateľ, 50% poskytovateľ Continental film s.r.o. 35730897  0,00  
Detail O2017/13/139 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Servisná prehliadka a výmena oleja na vozidle ŠPZ SP 129 AN ŠM AUTOSERVIS, s r.o. 43886175  300,00 EUR 
Detail O2017/13/140 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Servisná prehliadka a výmena oleja na vozidle Škoda SuperB 3U ŠPZ SP 595 AH, oprava turba a... ŠM AUTOSERVIS, s r.o. 43886175  650,00 EUR 
Detail O2017/13/141 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Oprava a certifikácia ihriska v areáli FAUNA CVČ Konštantínova 5 Stropkov Zahrajme sa s.r.o. 50409743  1 100,00 EUR 
Detail O2017/13/142 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Hydrotechnický výpočet pre posúdenie PD, pre účely prípravy stavby prekrytie rokliny... Ing. Štefan Senaj - PROJEKCIA 10735194  200,00 EUR 
Detail O2017/13/143 Objednávka vyšlá 20. 6. 2017 Známky evidenčné pre psov 100 kusov poradové č. od 1701 - 1800 s textom Mesto Stropkov + 100... MVDr. Ladislav Smatana LS promotion 34637788  75,00 EUR 
Detail 186/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 6. 2017 Zmluva o dielo Klub vojenskej techniky BESKYDY, Mgr. Martin Drobňák-predseda združenia 37942859  9 500,00 EUR 
Detail 187/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 6. 2017 Nájomná zmluva VERMEX, s.r.o., Ladislav Ducár – konateľ spoločnosti 36489247  1,00 EUR 
Detail 184/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Vyšná Olšava – Juraj Kasarda, starosta obce 331210  554,40 EUR 
Detail 149/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2017 Zmluva o nájme nehnuteľnosti FENIMA s.r.o. 47 566 094  342,20 EUR 
Detail 178/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov KM-SYSTÉM, s.r.o. 36 464 589  10 000,00 EUR 
Detail 185/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2017 Kúpna zmluva Ing. Anton Križanovský    
Detail 172/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu JUDr. Anton Riško   7 782,48 EUR 
Detail 173/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Miroslav Balážik a manželka MUDr. Katarína Balážiková   6 285,57 EUR 
Detail 174/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ľubica Bzdiľová   6 383,04 EUR 
Detail 175/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Jana Slivková   6 383,04 EUR 
Detail 169/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Dodatok č. 2 k zmluve č. 137/2013/OVRZ T-MAPY Slovensko 43995187   
Detail 169/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 7. 6. 2017 Dodatok č. 2 k zmluve č. 137/2013/OVRZ T-MAPY Slovensko 43995187   
Detail 177/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 6. 6. 2017 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelné centrum v zasdtúpení Ing. Veronika Angricolová 42387442   
Detail 126/2017 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Sivák Karol   144,20 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia