motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail O2017/13/59 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Tlačiva k DzN a prepravné CART PRINT, s.r.o. 34131159  21,42 EUR 
Detail O2017/13/60 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Zameranie adresného bodu Administratívnej budovy m.p. Služba, na pozemkoch KNC 681/8 a KNC... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  60,00 EUR 
Detail O2017/13/61 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Nákup novej literatúry pre čitateľov knižnice KNIHY HVIEZDOSLAV, s.r.o. 48251461  450,00 EUR 
Detail O2017/13/62 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Publikácie pre sekretariát primátora mesta: Karpatský front 1914/1915 1 ks Prvá svetová... Klub vojenskej histórie BESKYDY 37942859  33,00 EUR 
Detail O2017/13/63 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Vyhotovenie výškopisu a polohopisu areálu pri bytových domoch č.s.319, č.s.320 a č.s.322 na... Ing.Bc.Radovan Motyka - GEODÉZIA M 37771418  240,00 EUR 
Detail O2017/13/64 Objednávka vyšlá 22. 3. 2017 Výchovný koncert pod názvom Putovanie za Chaplinom dňa 16.3.2017 so začiatkom o 8:15 h. Spoločnosť priateľov dobrej hudby 42126959  350,00 EUR 
Detail 92/2017/MsP Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Dodanie nového osobného motorového vozidla pre potreby príslušníkov Mestskej polície Stropkov Š-autoservis Vranov, s.r.o. 36455385  16 998,00 EUR 
Detail 57/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela
za účelom audiovizuálneho...
GARFIELD, s.r.o., Denisa Biermannová – konateľka spoločnosti 45240540   
Detail 86/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  81,25 EUR 
Detail 87/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  6,64 EUR 
Detail 88/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Holumnica – Jana Tureková, starostka obce 326186  79,20 EUR 
Detail 89/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Obec Vyškovce – Ing. Imrich Hamarčák, starosta obce 331198  158,40 EUR 
Detail 67/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Dohoda o zverení majetku mesta Stropkov do správy MŠ, Matice slovenskej 42 343 682  0,00  
Detail 68/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Dohoda o skončení správy MŠ, A. Hlinku 42343691  0,00  
Detail 29/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2017 Úprava práv a povinnosti pri rozšírení distribučnej siete SPP SPP- distribúcia, a.s. 359 10 739  0,00  
Detail 85/217/OFSD Zmluva Dodávateľská 14. 3. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Prešov 00417491-007  170,00 EUR 
Detail 75/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 9. 3. 2017 Dohoda č. 17/39/052/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  12 576,00 EUR 
Detail DF2017/18/3 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Materiál - laty 170 ks a hranoly 5 ks na údržbu EBEN - JK s.r.o. 46689184  274,68 EUR 
Detail DF2017/18/4 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Elektrická energia Fauna od 1.1.2017 do 31.1.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  282,31 EUR 
Detail DF2017/13/106 Faktúra došlá 9. 3. 2017 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie Ing. Bc. Zuzana Motyková - GEODÉZIA M 37772791  327,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia