motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 231/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 31. 7. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie Pawel Leszega   300,00 EUR 
Detail 242/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 31. 7. 2017 Zhotovenie diela- stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stropkov. STRABAG s.r.o. 17 317 282  343 654,37 EUR 
Detail 240/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 31. 7. 2017 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela ART – TERM s.r.o. 36583227  500,00 EUR 
Detail 225/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 27. 7. 2017 Dohoda č. 17/39/052A/97 o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  287,46 EUR 
Detail 193/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2017 Dohoda o zrušení spoločného školského obvodu Obec Lomné, Ľudmila Hospodárová , starostka obce 330680   
Detail 232/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 25. 7. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Klub silového trojboja mesta Stropkov 37936000  300,00 EUR 
Detail 226/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 24. 7. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.   800,00 EUR 
Detail 192/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 24. 7. 2017 Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu MV SR z programu 0D6- Verejná správa, na... Ministerstvo vnútra SR 00151866  16 000,00 EUR 
Detail 219/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 21. 7. 2017 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena DAILY Profit, s.r.o. 36 711 446  76 779,46 EUR 
Detail 221/2017/OSU Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí o NFP Ministerstvo hospodárstva SR 00686832   
Detail 201/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme č.48/2016/OOSM REBLOK, a.s. 35 700 700  300,00 EUR 
Detail 214/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Kúpna zmluva Margita Lehocká a spol.   200 000,00 EUR 
Detail 215/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Kúpna zmluva Margita Palšová rod. Lehocká a spol.   200 000,00 EUR 
Detail 209/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jozef Lehocký   18 400,00 EUR 
Detail DF2017/18/22 Faktúra došlá 17. 7. 2017 Zemný plyn od 1.7.2017 do 31.7.2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s. 35815256  110,00 EUR 
Detail DF2017/13/536 Faktúra došlá 17. 7. 2017 Autobus zajazdový dňa 22.6.2017 na trase Stropkov- SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508  310,00 EUR 
Detail DF2017/13/537 Faktúra došlá 17. 7. 2017 film Posledný rytier CinemArt SK s.r.o. 50071254  201,10 EUR 
Detail DF2017/13/538 Faktúra došlá 17. 7. 2017 Osobné a ochranné prostriedky, pracovný odev Jozef Pivovarník 10783849  949,26 EUR 
Detail DF2017/13/539 Faktúra došlá 17. 7. 2017 Havarijná oprava chaty Valkov, podľa priloženého Kvetoslava Halachanová 37772376  4 951,12 EUR 
Detail DF2017/13/540 Faktúra došlá 17. 7. 2017 finančný príspevok na dofinancovanie - opatrov.slu Arcidiecézna charita Košice 35514027  6 862,08 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia