motive

Zmluva č. 242/2017/OVRZ

Typ: Dodávateľská
Číslo: 242/2017/OVRZ 
Predmet : Zhotovenie diela- stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stropkov. 
Partner: STRABAG s.r.o.
IČO: 17 317 282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2017 
Dátum účinnosti: 1. 8. 2017 
Deň podpisu: 31. 7. 2017 
Platnosť od: 31. 7. 2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 343 654,37 EUR 
  242_2017_ovrz.pdf, Veľkosť: 7.85 MB

Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.2 k zmluve č. 242/2017/OVRZ, týkajúci na naviac prác a menej prác.

Faktúra: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Faktúra: Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov

Faktúra: Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov