motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 284/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie PhDr. Božena Tomášová   800,00 EUR 
Detail 285/2017/OŠK Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2017 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho požívanie PhDr. Patrik Derfiňák, PhD.   500,00 EUR 
Detail 283/2017/OŠK Zmluva Dohoda o spolupráci 21. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt Prešovský samosprávny kraj 37870475  14 821,50 EUR 
Detail 277/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka Milan Hančak MRIP 37772465  0,00  
Detail 278/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Športový klub BORG Stropkov 36162345  170,00 EUR 
Detail 199/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2017 Spolupráca mesta Stropkov a VSD a.s. pri zabezpečení distribúcie elektriny prostredníctvom... Výchoslovenská distribučná a.s. 36 599 361  0,00  
Detail O2017/13/235 Objednávka vyšlá 14. 9. 2017 PD na vytvorenie systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a... Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  1 500,00 EUR 
Detail 276/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 14. 9. 2017 Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianské združenie 683876  0,00  
Detail 275/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 12. 9. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov KLUB BEŽCOV STROPKOV 42037603  500,00 EUR 
Detail DF2017/18/29 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.7.2017 do 31.7.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  261,59 EUR 
Detail DF2017/18/30 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Materiál na náter striech vo Fauna CVČ: Jozef Dolutovský-JODO 14289423  442,50 EUR 
Detail DF2017/13/716 Faktúra došlá 12. 9. 2017 EE od 1.7.2017-31.7.2017 Nám SNP 9009 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  500,34 EUR 
Detail DF2017/13/717 Faktúra došlá 12. 9. 2017 EE od 1.7.2017 - 31.07.2017 Krátka -na vrátenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -90,87 EUR 
Detail DF2017/13/718 Faktúra došlá 12. 9. 2017 EE od 1.7.2017 - 31.7.2017 Nový riadok-na vratenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -34,06 EUR 
Detail DF2017/13/719 Faktúra došlá 12. 9. 2017 vyúčtovacia faktúra od 1.1.17 - 31.7.17 Hlavná 0, Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -500,56 EUR 
Detail DF2017/13/720 Faktúra došlá 12. 9. 2017 teplo za 7-9/2017 Knižnica Byhos, spol. s r.o. 31698921  1 800,00 EUR 
Detail DF2017/13/721 Faktúra došlá 12. 9. 2017 vodné balóny ML-VIA, s.r.o. 47381281  13,96 EUR 
Detail DF2017/13/722 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Pranie obrusov, utierok, plachiet a záclon Tatiana Ferencová 45395357  31,35 EUR 
Detail DF2017/13/723 Faktúra došlá 12. 9. 2017 film Valerian a mesto tisícich planét Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  21,17 EUR 
Detail DF2017/13/724 Faktúra došlá 12. 9. 2017 Olej mazací a olej na miešanie pre účastníkov LUMOLA s.r.o. 46469630  138,43 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia