motive

Vydávanie potvrdení o pobyte

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz

Poplatok: 5.00 € za každú osobu uvádzanú v potvrdení

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: Zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov