motive

XVI. Medzinárodný Stropkovský Metodov memoriál

2. november 2017

Mesto Stropkov, Redemptoristi - Kláštor Stropkov a Chrámový zbor Sv. Cyrila a Metoda pri Chráme a Kláštore Redemptoristov v Stropkove Vás pozývajú na XVI. ročník obľúbeného podujatia.

Súvisiace obrázky