motive

VÝSTAVA FOTOKLUBU NOVOHRADSKEJ ŽUPY Z MAĎARSKÉHO SALGOTARJÁNU

21. september 2016

Predstavenie Fotoklubu Novohradskej župy

 

 

     Fotoklub Novohradskej župy vznikol ako umelecká skupina v zime v roku 1964 pri Osvetovom stredisku Attilu Józsefa. Zakladajúci členovia si ako hlavný cieľ vytýčili predovšetkým získanie prehľadu o činnosti fotoamatérov v župe, ich odborný rast a vytvorenie podmienok na prezentáciu a popularizáciu fotokultúry.

 

     Naša činnosť bola úspešná. Vďaka iniciatíve klubu vznikol rad výstavných priestorov, fotografické umenie získalo významné postavenie medzi ostatnými umeleckými žánrami v rámci župy a stalo sa celoštátne uznávaným. Zorganizovali sme rôzne kurzy a tvorivé tábory, na ktorých sa zúčastnili okrem domácich fotografov naši kamaráti slováci, nemci a rakúšania.

 

     Najvýznamnejším činom bolo založenie Fotogalérie v Salgotarjáne, ktorá funguje nepretržite od roku 1970. V súčasnosti sú na výstavných paneloch vystavené fotografie v poradí 452 výstavy. Táto fotogaléria vznikla ako prvá stála výstava v Maďarsku a v čase vzniku to bol pioniersky čin.

 

     Naviazali sme úzku bratskú spoluprácu s viacerými domácimi fotoklubami, ale okrem toho aj s fotoklubami zo St. Pölteri a v St. Valentini z Rakúska, Heidenhaemi z Nemecka, zo Slovenska s mestami Brezno, Ružomberok, Tomašovce, zo Sedmohrádska s mestom Komárno, Tirgu Mures a z Vojvodiny s mestom Subotica.

 

     Za našu činnosť sme dvakrát získali uznanie Vynikajúci umelecký kolektív, trikrát Štandardnú cenu a raz Zlatý diplom.

 

     V roku 2001 z príležitosti Dňa maďarskej kultúry sme získali Vyznamenanie mesta Šalgótarján a v roku 2004 fotoklub získal medailu mesta Šalgótarján.

 

Kontakt:

www.fotoklub-nograd.hu

Facebok Nógrád megyei Fotóklub Egyesület

 

 

Šalgótarján, 23.09.2016

 

                                                                                        Homoga József

                                                                                             predseda  

Súvisiace obrázky