motive

Všetko o mužoch

26. december 2017

 Repríza komédie zo súčasnosti z pera chorvátskeho dramatika Mira Gavrana v preklade PhDr. Jána Jankoviča, o vážnych i humorných situáciách, v ktorom sa zjavujú stereotypy mužského správania.

Vstupné: 2,-€.

Súvisiace obrázky