motive

Týždeň slovenských knižníc

9. marec 2017

 Týždeň slovenských knižníc 2017 - 13. 3. - 19. 3.

V rámci týždňa slovenských knižníc ponúkame registráciu nového čitateľa ZDARMA.
Zároveň Vás pozývame na zážitkové čítanie slovenských rozprávok pre deti a ich rodičov v dňoch 14. 3. a 15. 3. 2017 v popoludňajších hodinách o 15:30 h.
V spolupráci s Úniou žien Slovenska pripravujeme 16. 3. 2017 o 14:30 h súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy "Vansovej Lomnička".
Dňa 17. 3. 2017 o 16:00 h pripravujeme prezentáciu knihy Miroslava Majerníka "Záhadná tuláčka".

Tešíme sa na Vašu účasť!

K stiahnutiu