motive

Tlačová správa z rokovania o umiestnení a prevádzke skejtparku v meste Stropkov

31. júl 2012

Dňa 25.7.2012 boli prerokované podmienky prevádzky skejtparku v areáli Základnej školy na Komenského ulici za účasti riaditeľky školy Mgr. Kataríny Smaržíkovej, prednostu Mestského úradu Mgr. Ivana Klebana, riaditeľa ABC CVČ Mgr. Martina Blaška a Mgr. Tibora Kubičku z Odboru školstva a kultúry MsÚ. Skejtpark je umiestnený na asfaltovej ploche v areáli Základnej školy na Komenského ulici a bude si ešte vyžadovať správne rozmiestnenie športového náradia, upevnenie pletiva na ohradenie U-rámp, vymaľovanie športového náradia a opravy asfaltového povrchu. Po návrate z areálu športovo- rekreačnej zóny Pod vlekom naspäť do mesta, je toto riešenie za súčasných možností najprijateľnejšie. Tiež z hľadiska ochrany zdravia športujúcich, ochrany športového náradia ale aj dostatočnej vzdialenosti od rodinných a bytových domov, aby nedochádzalo k rušeniu verejnosti hlukom. Záujemcovia o tento šport dostali od riaditeľa ABC CVČ Mgr. Martina Blaška ponuku byť organizovaní v krúžku skejtbordu, jazdy na kolieskových korčuliach a na špeciálne upravených bicykloch pri ABC CVČ. Kto má záujem o tento šport, môže si v tomto období podať prihlášku do krúžku, vyplniť kontaktné údaje, priložiť súhlas rodičov a odovzdať do ABC CVČ. Prevádzka skejtparku sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom. Keďže sa jedná o šport, kde môže dôjsť k rôznym zraneniam, vstup do areálu školy budú mať len členovia krúžku v čase určenom prevádzkovým poriadkom. Každý člen krúžku bude povinný udržiavať na športoviskách poriadok a bude môcť vykonávať len tie aktivity, ktorým je areál prispôsobený.

Mgr. Ivan Kleban
prednosta MsÚ

Súvisiace obrázky