motive

Stanovisko Mestského úradu v Stropkove k článku v týždenníku Stropkovské Spektrum z 25.6.2012 „Mesto chcelo za skolaudované práce zaplatiť dvakrát„

26. jún 2012

 

Mestský úrad v Stropkove dôrazne odmieta nepravdivé informácie vykonštruované na základe dohadov a účelovej dezinterpretácie faktov redaktorom týždenníka Stropkovské spektrum 25. júna 2012. Pán redaktor dostal odpovede na všetky otázky týkajúce sa plánovaných stavebných prác aj s vysvetlením dôvodu na ich realizáciu. V článku však použil len vlastnú verziu, ktorá ukázala, že vôbec nepochopil zámer mesta pri realizácii prác v hnedom priemyselnom parku. Vo svojich článkoch potom narába s faktami tak, že uviedol do omylu čitateľov týždenníka a mestský úrad v Stropkove obvinil z úmyslu, ktorý neexistuje.
Hlavným dôvodom, že sa mesto Stropkov zapojilo do projektu rekonštrukcie Hnedého priemyselného parku bola vysoká nezamestnanosť v regióne. Vytvorenie čo najväčšieho počtu pracovných miest bolo cieľom stavebných úprav a rekonštrukcie výrobných hál bývalej STS. Celý projekt bol pôvodne plánovaný na dve etapy. Po čase vláda SR prehodnotila možnosti výstavby a rekonštrukcie priemyselných parkov na Slovensku. To malo za následok, že druhá etapa rekonštrukcie HPP v Stropkove sa už nerobila. Preto mestský úrad zvažoval možnosť efektívnejšie využiť priestory, ktoré už boli zrekonštruované.
Hala E2 má plochu 1068 m². Na jednej strane haly sú v nej postavené WC, sprchy a oddychová miestnosť. Hala samotná má 5 vstupov cez veľké brány, takže je možné ju vhodne predeliť na viac samostatných priestorov a poskytnúť tak priestor na výrobu viacerým subjektom. Ak by sa však priestory rozdelili priečkou, pracovníci v oddelených priestoroch by stratili priamy prístup k sociálnym zariadeniam a tiež by nemali žiadnu miestnosť kde by mali uložené osobné veci prípadne možnosť obedovať. Preto mesto zvažovalo možnosť vybudovať sociálne zariadenia, oddychovú miestnosť, miestnosť na osobné veci aj so všetkými potrebnými prácami na druhej strane haly. Nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie vyjadril názor, že tieto práce priamo nesúvisia s I. etapou rekonštrukcie hnedého priemyselného parku, lebo v hale sa už nachádzajú priestory sociálneho zázemia pre robotníkov a zámer mesta nevychádzal z pôvodného projektu stavebných prác, mestský úrad svoj názor prehodnotil a stavebné práce nerealizoval .

Mgr. Ivan Kleban