motive

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV 2017 - 41. ročník

3. apríl 2017

 Prešovský samosprávny kraj

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Mesto Stropkov - odbor školstva a kultúry

 

V á s  p o z ý v a j ú  n a

 

krajskú súťažnú prehliadku

detskej dramatickej tvorivosti

Rozprávkový Stropkov

 

dňa 7. - 8. apríla 2017 v divadelnej sále

MESTA STROPKOV


 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Súvisiace obrázky