motive

Pozvánka na besedu o novej knihe Genius loci

22. november 2016

 Mesto Stropkov pozýva na besedu s prof. Jaroslavom Vencálkom, autorom novej knihy so zameraním na mesto Stropkov pod názvom

Genius loci jako fenomén vnější sociální a územní koheze v kontextu rozvoje přeshraniční spolupráce Slovensko - Ukrajina – Polsko.

Je to vôbec prvá monografia týkajúca sa slovensko-poľsko-ukrajinského priestoru vo dvoch aspektoch genia loci:
a) génius mesta Stropkov ako súčasti bojov východného frontu 1. svetovej vojny – príležitosť k rozvoju cezhraničnej spolupráce,
b) architektúra drevených sakrálnych stavieb ako báza rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Beseda sa uskutoční v Reprezentačnej sále Kaštieľa v utorok, 22. novembra 2016, o 16:00 h.