motive

Tomáš Olijár: Poster a plagátová tvorba

18. október 2016

Mesto Stropkov odbor školstva a kultúra a autor Tomáš Olijár

Vás pozývajú na  vernisáž výstavy

Poster a plagátová tvorba,

ktorá sa uskutoční

21.10.2016 o 16.00 h

v spoločenskej sále kultúrneho strediska.

 

Súvisiace obrázky