motive

Poplenérová výstava obrazov a fotografií

29. november 2016

Prešovský samosprávny kraj,

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

a Mestská knižnica v Stropkove

Vás srdečne pozývajú

na poplenérovú výstavu obrazov a fotografií z plenéra

„DOTYKY S KRAJINOU” Roztoky 2016.

Vernisáž výstavy sa uskutoční

2. decembra 2016 o 16:00 h

v priestoroch Mestskej knižnice v Stropkove.

Výstava potrvá do 31. decembra 2016.

Súvisiace obrázky