motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 9.8.2012

14. august 2012


1. Koľko uchádzačov sa prihlásilo do verejnej súťaže na predaj bývalých uhoľných skladov na ulici Chotčanskej?
Do verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku na ulici Chotčanskej / bývalé uhoľné sklady/ sa prihlásil jeden uchádzač.


2. Má mesto informácie, akým spôsobom chce víťaz súťaže využiť kúpené nehnuteľnosti?
Pozemok chce v súlade so smerným územným plánom využiť na individuálnu bytovú výstavbu


3. Čo zahŕňa projekt mesta podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - Poľsko "Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu Stropkov"?
Hlavným cieľom projektu s názvom "Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu" je nadviazanie cezhraničnej poľsko - slovenskej spolupráce v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom investícií do infraštruktúry (dobudovanie tenisového ihriska a trávnatej plochy pre letné športy a vybudovanie detského ihriska prímestskej rekreačnej zóny v areáli "Pod vlekom") a posilnenie kontaktov v oblasti cestovného ruchu s partnerom z Gminy Korczyna ako základu pre ďalšie nadväzujúce projekty (turnaje v tenise a loptových hrách, konferencie, propagácia - bulletiny a prezentačné CD nosiče).


4. Aká je celková výška žiadaných prostriedkov?
Celkové oprávnené náklady projektu : 58 607,91 EUR.
Miera spolufinancovania: 85% (49 816,72 EUR)ERDF, 10% (5 860,79 EUR)štátny rozpočet, 5% (2 930,40 EUR)vlastné zdroje.

 

Mgr. Ivan Kleban
prednosta MsÚ