motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 3.7.2012

4. júl 2012

Odpovede na otázky Stropkovského spektra z 3.7.2012:


1. Bola nejakým spôsobom upravená pracovná doba v rámci vášho úradu?
Pracovná doba je v jednotlivých dňoch aktuálne upravovaná podľa počasia.


2. Boli obmedzené stránkové hodiny?
Na podateľni mestského úradu, v pokladni, sekretariáte a na každom oddelení ostanú zamestnanci jednotlivo tak, aby občania mohli dostať všetky potrebné služby a informácie v normálnom pracovnom čase. Stránkové hodiny pre ostatných zamestnancov boli upravené do 14.00h.


3. Zabezpečovali ste pre zamestnancov pitný režim?
Áno, na jednotlivé oddelenia bola zabezpečená minerálna voda a všetci zamestnanci majú tiež zabezpečený prístup k pitnej vode.

 

Mgr. Ivan Kleban
prednosta MsÚ