motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 30.5.2012

1. jún 2012

 

1. prečo mesto Stropkov zamietlo žiadosť Stropkovčana Patrika Balka o súhlas na používanie vlajky a erbu mesta na facebookovom profile?
Odpoveď : Otázka je založená na nepravdivom tvrdení. Na svoju žiadosť pán Balko dostal odpoveď, ktorú Vám zasielame v prílohe. Mesto Stropkov nikomu nechce a nemôže zakázať, aby pracoval s informáciami na sociálnych sieťach . Mesto mu však nedalo súhlas, aby používal symboly mesta. Takýto postup by verejnosť mohol dostať do omylu a jeho osobné iniciatívy a vyjadrenia by mohli byť spájané s oficiálnym stanoviskom mesta. Vy ako novinár to určite chápete. Aj vy máte názov a logo novín chránené zákonným spôsobom. Mesto Stropkov doteraz nikdy nemalo a nemá iné výhrady voči činnosti pána Balka. Práve naopak, chápeme jeho činnosť ako prejav záujmu o dianie v Stropkove.


2. neplánuje samospráva zriadiť svoj oficiálny profil na niektorej zo sociálnych sietí?
Odpoveď : Mesto stropkov má svoju oficiálnu stránku, na ktorú umiestňuje všetky príspevky týkajúce činnosti mestského úradu, mestského zastupiteľstva, kultúrnych a športových podujatí a podobne. E-mailová adresa na ktoréhokoľvek predstaviteľa mesta, sekretariát mestského úradu alebo zamestnanca mestského úradu je verejne prístupná v adresári na stránke mesta. Mesto Stropkov zatiaľ neuvažuje o zriadení profilu na sociálnej sieti.


3. koľko a ktoré subjekty požiadali mesto Stropkov od 1. januára 2010 o povolenie používať jeho symboly?
Odpoveď : V danom období nikto.


4. koľkým žiadostiam bolo vyhovené, koľko ich bolo zamietnutých?
Odpoveď :


5. absolvovalo vedenie mesta od vymenovania novej vlády rokovanie na úrovni ministerstva dopravy ohľadne výstavby obchvatu mesta Stropkov?
Odpoveď : Primátor mesta požiadal nové vedenie ministerstva o zaradenie výstavby obchvatu mesta Stropkov do plánu realizácie v najbližšom období..


6. ak áno, s akým výsledkom?
Odpoveď : Vyjadrenie ministerstva dopravy je podmienené prehodnotením koncepcie a priorít pri výstavbe cestných komunikácií v SR.


Mgr. Ivan Kleban

 

K stiahnutiu