motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 20.4.2012

20. apríl 2012

 

1. koľko rokovaní absolvovalo vedenie mesta od ukončenia projektu (31. októbra 2011) s potenciálnymi investormi?
Odpoveď: rokovania boli vedené s šiestimi záujemcami, s každým záujemcom sa uskutočnili osobné stretnutia, e-mailová komunikácia, výmena písomných materiálov.


2. v akom štádiu sa momentálne rokovania nachádzajú?

Odpoveď: všetky rokovania sú v štádiu konzultovania podmienok pre uzatvorenie nájomných zmlúv.


3. kedy je podľa vás reálny termín príchodu prvého investora?

Odpoveď: Predpokladáme, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom mája alebo začiatkom júna by mohli byť na schválenie predložené dve nájomné zmluvy.


4. akú výšku predstavujú náklady na prevádzku a údržbu celého areálu za obdobie november 2011 až marec 2012 a čo zahŕňajú?

Odpoveď: V tabuľke sú výdavky na prevádzku HPP.


Druh výdavku rok 2011 rok 2012
Energie 0,00 524,00
Voda 10,43 0,00
Všeobecný materiál 663,02 24,85
Všeobecné služby 567,84 0,00
Špeciálne služby 420,00 0,00
Kolkové známky 659,00 8,00
Dohody 1340,10 2024,20
Úrazové poistenie 10,70 16,13
Oprava a udržiavanie   60,00
Spolu 3671,09 2657,18


5. kto je správcom celého areálu?
Odpoveď: Správcom areálu je a musí byť podľa podmienok projektu mesto Stropkov.


6. má mesto k dnešnému dňu refundované všetky náklady súvisiace s projektom realizácie hnedého priemyselného parku?

Odpoveď: Nie sú ešte refundované náklady z poslednej faktúry , ktoré boli podľa podmienok na poskytnutie NFP uhradené v závere roka mestom Stropkov.


7. ak nie, aká je výška nákladov, ktoré majú byť refundované

Odpoveď: Výška nákladov je 310 679 €.


8. v akom štádiu je plnenie zmlúv o budúcich zmluvách, ktoré mesto s budúcimi investormi podpísalo v budúcom roku (cit.: Podľa prednostu Mestského úradu Ivana Klebana je príchod nových firiem na dobrej ceste. „S obidvoma spoločnosťami sme už podpísali zmluvy o budúcich zmluvách. Vyzerá to tak, že do priemyselného parku príde aj tretí investor, ktorý chce zamestnať asi 15 ľudí," povedal prednosta stropkovského mestského úradu Ivan Kleban. - denník Plus jeden deň, október 2011).

Odpoveď: Jedna z týchto zmlúv je v štádiu prípravy na schválenie.