motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 15.6.2012 II.

15. jún 2012

 

1. Malo mesto k dohode Vranovskej nemocnice, n. o. a Nemocnice Svidník, n. o., nejaké výhrady?
2. Ako mesto vníma toto rozhodnutie?
3. Nebude podľa Vás týmto krokom obmedzená dostupnosť LSPP v spádovej oblasti Stropkova?

Odpoveď:
Mesto Stropkov tlmočilo Vranovskej nemocnici, n.o. stanovisko, v ktorom trvá na tom, aby aj po plánovaných zmenách denne, aj v sobotu a nedeľu, bola zabezpečená potrebná zdravotná starostlivosť pre občanov mesta a okresu Stropkov.