motive

Odpovede na otázky Stropkovského spektra z 15.8.2012

18. august 2012


1. S ktorými podnikateľskými subjektmi a na ktoré nehnuteľnosti v hnedom priemyselnom parku má mesto v súčasnosti uzavreté platné nájomné zmluvy?
S firmou Janestav s.r.o. v časti haly M1 a firmou Karat s.r.o v hale E1 a časti malej nerekonštruovanej haly.


2. Ktoré objekty sú zatiaľ nevyužívané?
Časť haly M1, časť malej nerekonštruovanej haly a hala E2.


3. Registruje mesto v súčasnosti záujem o prenájom ďalších nehnuteľností v parku, resp. prebiehajú s nejakými subjektmi rokovania?
Zmluva na nájom haly E2 je na pripomienkovaní u záujemcu. Firma Karat s.r.o. má po navýšení výroby záujem o zvyšnú časť malej nerekonštruovanej haly.


4. Kedy by mohli byť uzavreté ďalšie nájomné zmluvy?
Zmluva na nájom haly E2 je na pripomienkovaní u záujemcu.


5. Koľko zamestnancov v súčasnosti pracuje v parku?
Firma Karat s.r.o. zamestnáva 23 pracovníkov.

 

Mgr. Ivan Kleban, v.r.
prednosta MsÚ