motive

Mesto nadväzuje spoluprácu s estónskym Palamuse

5. október 2016

palamuse 2

Minulý piatok prijal primátor Stropkova Ondrej Brendza svojho kolegu z estónskeho Palamuse Raita Persidskeho. Folklórny súbor z tohto pobaltského mestečka sa Stropkovčanom s veľkým úspechom predstavil na uplynulom ročníku tunajšieho jarmoku. Dobrý chýr o Stropkove tlmočili folkloristi aj vo svojej domovine a výsledkom je rodiaca sa spolupráca s Palamuse. „Som veľmi rád, že som dnes mohol zavítať do Stropkova. O tomto meste som počul od našich rodákov veľa dobrého. Odniesli si odtiaľ krásne spomienky a bude nám cťou nadviazať širšiu spoluprácu," povedal na stretnutí predseda miestnej samosprávy Palamuse Rait Persidsky, ktorého na úrade privítal spolu s primátorom aj prednosta Okresného úradu Alfonz Veselý a prednosta MsÚ Stanislav Humeník. Estónska samospráva má záujem nadviazať spoluprácu v oblasti kultúry, športu i školstva, a to nielen na miestnej, ale aj regionálnej úrovni. „Vítame záujem estónskeho mesta a priznám sa, že ma potešilo, keď sa dozvedám, že dobré chýry o Stropkove sa šíria až na Pobaltie. Som presvedčený, že našim potenciálnym partnerom máme čo ponúknuť v rozličných oblastiach kultúrno-spoločenského života. Aktuálne pripravujeme dohodu o vzájomnej spolupráci a verím, že popri súčasných partnerských mestách pribudne Stropkovu ďalší významný partner na úrovni samosprávy," uviedol po stretnutí primátor Ondrej Brendza.
-msú-