motive

Mesiac úcty k starším

13. október 2016

Program, v ktorom vystúpia deti materských škôl,  žiaci základných škôl,  základných umeleckých škôl mesta a FS Stropkovčan sa uskutoční v nedeľu 23. 10. 2016 o 16:00 h v divadelnej sále mesta.

 

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Súvisiace obrázky