motive

Marka jubiluje - 60 rokov spevu

19. október 2016

Koncert Marky Mačoškovej a jej hostí: Muzika Milana Rendoša, Jožko Jožka, Trio Svitkových, Marianna Železná, FS Vargovčan. Záštitu nad koncertom prevzal primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza. Bezpríspevkoví darcovia krvi majú zľavu na vstupnom podľa VZN mesta Stropkov č. 5/2014., po predložení preukazu, pred zakúpením vstupenky.

 

Vstupné:  7,-  €.

 

Predpredaj vstupeniek vkancelárii OŠK č. dv. 41 v budove kultúrneho strediska alebo online: www.kinokultura.stropkov.sk

 

Súvisiace obrázky