motive

Jarná pieseň

25. apríl 2017

ZUŠ F. Veselého v Stropkove Vás pozýva na na 1. ročník speváckej súťaže v speve muzikálových piesní, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2017 o 9.00 h v divadelnej sále kultúrneho strediska.

Súvisiace obrázky