motive

Gašparko ide na prázdniny

20. jún 2017

Mesto Stropkov

Vás pozýva na bábkové divadelné predstavenie

GAŠPARKO IDE NA PRÁZDNINY

v podaní bábkového divadla AHOJ z Chrudímy.

dňa 27. júna 2017 o 17:00 h

v divadelnej sále kultúrneho strediska.

Vstupné: 2€

Predpredaj vstupeniek v kancelárii OŠK č. dv.: 41.

Súvisiace obrázky