motive

DOS ONDAVAN - L.N.Gogoľ: Revízor

14. marec 2017

Divadelný ochotnícky súbor ONDAVAN, ktorý pracuje pri odbore školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove

Vás pozýva

na slávnostná premiéru predstavenia  

N. V. Gogoľa: Revízor,

ktorú uvádza vo svojej 51. divadelnej sezóne. 

Premiéra sa uskutoční v nedeľu

2. apríla 2017 o 19.00 h

v divadelnej sále kultúrneho strediska.

Vstupné je 2,-€

Predpredaj vstupeniek online na www.kinokultura.stropkov.sk a v kancelárii OŠK denne pondelok až piatok v čase od 7.30 - 15.45 h.

Súvisiace obrázky