motive

Dôležitá informácia pre verejnosť

14. január 2017

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu kalamitnú situáciu vás chceme požiadať o súčinnosť pri odstraňovaní jej následkov. Zimná údržba prebieha od skorých ranných hodín. V teréne je aktuálne päť mechanizmov podniku Služba, ďalšie tri mechanizmy nám poskytli miestne firmy. Zároveň žiadame občanov o trpezlivosť a vzájomné pochopenie. Upozorňujeme aj na možné riziko padania snehu zo striech budov, ako aj riziko ich preťaženia. Takisto žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá až do vyriešenia kalamitnej situácie používali len v nevyhnutných prípadoch. V prípade nevyhnutnosti, mimoriadnej potreby pomoci pri údržbe chodníkov a ciest, napríklad pri ohrození zdravia, kontaktujte podnik Služba na tel. 0915 846 143.