motive

45. týždeň

18. november 2016

7. - 8. november
Zasadnutie Rady ZMOS (Štrbské Pleso)

9. november
8.30 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
14.00 stretnutie so zástupcami SZPB k oslavám 72. výročia oslobodenia mesta
14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
18.00 koncert M. Mačoškovej

10. november
8.00 porada vedenia mesta