motive

41. týždeň

18. október 2016

10. október
8.30 porada vedenia mesta
13.00 slávnostné otvorenie sezóny na krytej plavárni

11. - 12. október
pracovná cesta Bratislava

13. október
10.30 pojednávanie na Okresnom súde vo Svidníku v spore s EC-EDMA, s.r.o.
15.00 preberanie stavby Gril u Kozla v oddychovej zóne Bokša

14. október
8.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ F. Veselého
9.00 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi