motive

38. týždeň

28. september 2016

19. september
9.00 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

20. september
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.00 stretnutie so starostami obcí zahrnutých do trasovania plánovanej cyklotrasy Jozefínka

21. september
9.30 porada so starostami obcí stropkovského okresu
13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

22. - 23. september
pracovná cesta v rámci projektu V4 v Nyíregyháze

24. september
9.00 otvorenie volejbalového turnaja žiačok

25. september
9.00 účasť na motokrosových pretekoch Cassovia cup na Bankovskej hore