motive

36. týždeň

14. september 2016

7. september
8.30 stretnutie s koordinátormi projektu Rom Act
9.00 valné zhromaždenie spoločnosti Byhos
14.00 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport

8. september
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.30 rokovanie na Úrade PSK

9. september
10.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Mlynská
10.30 porada k úprave mestského rozpočtu
16.00 stretnutie s nájomníkmi bytovky F2/1 a F2/2 k pripravovanému odpredaju bytov