motive

34. týždeň

30. august 2016

23. august
8.30 porada vedenia mesta
15.00 zasadnutie mestskej rady

24. - 25. august
Seminár zameraný na rozvoj cestovného ruchu v mestách krajín V4 v Rzeszówe (Rzeszów, Nyíregyháza, Šternberk, Stropkov)

26. august
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
9.00 prijatie žiakov detského tábora ZŠ Hrnčiarska
9.15 stretnutie s trénermi MVK Stropkov
10.00 kontrolný deň rekonštrukcie kotolne K5 a tepelných rozvodov v objekte plavárne a ZŠ Konštantínova
13.00 pracovné stretnutie s vedením ZŠ Hrnčiarska
14.00 účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 72. výročia SNP
15.00 neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva