motive

32. týždeň

30. august 2016

9. august
8.00 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

11. august
Pracovné stretnutie s projektovým tímom v meste Rzeszów a finalizácia projektu

12. august
8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
9.30 otvorenie tenisového turnaja Stropkov Open 2016
10.00 stretnutie s nájomníkmi bytov na Orgovánovej a Mlynskej ulici
14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14. august
účasť na dožinkových slávnostiach v Korczyne