motive

31. týždeň

12. august 2016

1. august
8.30 porada vedenia mesta

2. august
10.00 stretnutie bezpečnostných zložiek pred 22. ročníkom Stropkovského jarmoku
16.00 vernisáž výstavy samorastov Jána Blanára

3. august
13.30 pracovné stretnutie s riaditeľom Centra podpory Prešov
14.00 stretnutie so zástupcom EKO Top Film k pripravovanej spolupráci

4. august
8.00 stretnutia s potenciálnymi partnermi Stropkovského jarmoku
13.30 ukončenie futbalového Memoriálu A. Lehockého
16.00 vernisáž výstavy V. Ivanka
20.30 koncert filmovej hudby na Námestí SNP

5. - 7. august
22. ročník Stropkovského jarmoku