motive

30. týždeň

4. august 2016

27. júl
8.30 pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Matice slovenskej
10.00 pracovné stretnutie s wójtom gminy Korczyna k projektovej spolupráci
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

28. júl
8.00 zasadnutie jarmočnej komisie
14.00 prijatie nového správcu gréckokatolíckej farnosti v Bokši

30. júl
Slávnostné otvorenie detského ihriska Žihadielko