motive

29. týždeň

29. júl 2016

18. júl
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.00 rokovanie na Pamiatkovom úrade v Prešove
15.00 stretnutie s honorárnym konzulom Ruskej federácie na Slovensku

19. júl
8.30 porada vedenia mesta

20. júl
11.00 - 13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

21. júl
8.00 - 15.00 stretnutia s potenciálnymi partnermi 22. ročníka Stropkovského jarmoku

22. júl
9.00 zasadnutie jarmočnej komisie