motive

28. týždeň

22. júl 2016

11. júl
Pracovná cesta Bratislava

12. júl
8.00 porada vedenia mesta
14.00 odovzdanie staveniska na výstavbu ihriska Žihadielko

13. júl
9.00 rokovanie s riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu
13.00 - 14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
15.00 stretnutie so zástupcami Židovskej obce na Slovensku
16.00 informatívne stretnutie k možnostiam rozvoja zimného štadióna v Stropkove

14. júl
14.00 pracovné stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a zástupcami Arcidiecéznej charity

15. júl
Pracovná cesta Bratislava

16. júl
Ondavský cyklomaratón

17. júl
účasť na odpustovej slávnosti v pravoslávnej cerkvi