motive

27. týždeň

14. júl 2016

6. júl
8.00 porada zamestnancov MsÚ
9.00 - 12.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

7. júl
10.00 pracovné stretnutie k pripravovanému Tuning zrazu v Stropkove

8. júl
9.00 pracovné stretnutie projektového tímu v rámci spolupráce s mestom Rzeszów