motive

25. týždeň

30. jún 2016

20. jún
9.00 porada vedenia mesta
15.30 zasadnutie Rady školy MŠ Matice slovenskej

21. jún
8.00 porada vedenia mesta
9.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ A. Hlinku
13.00 zasadnutie Mestskej rady

22. jún
8.30 stretnutie so zástupcami OZ AMIS (Volejbalový klub Cele Group Stropkov)
9.00 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.30 stretnutie so zástupkyňou ZŠ Konštantínova
15.00 prijatie zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku
16.00 beseda v Mestskej knižnici

23. jún
9.00 oceňovanie žiakov stropkovských základných škôl
10.30 rozhovor týždenník Stropkovské Spektrum
14.00 pracovné stretnutie k výzve MV SR týkajúcej sa marginalizovaných skupín obyvateľstva

24. jún
8.30 návšteva MŠ A. Hlinku
10.00 plánované stretnutia so zástupcami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
15.00 otvorenie Stropkovských pivných slávností

25. jún
10.00 Cyklopátrania v okrese Stropkov
13.00 privítanie účastníkov pomaturitného stretnutia gymnazistov po 50 rokoch.