motive

24. týždeň

21. jún 2016

13. jún
8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

14. jún
8.00 Rada ZMOS v Dunajskej Strede

15. jún
9.00 pracovné stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity
10.00 rokovanie na Okresnom úrade v Prešove
13.30 - 15.00 plánované stretnutie s občanmi mesta a podnikateľmi

16. jún
15.00 zasadnutie dozornej rady MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.
18.00 privítanie účastníkov Maliarskeho plenéra v Stropkove

17. jún
8.00 otvorenie športovej olympiády v ZŠ Mlynská
8.30 zasadnutie jarmočnej komisie
9.00 - 11.00 plánované stretnutia so zástupcami pedagógov
14.30 účasť na stretnutí o postup do I. ligy žiakov MŠK Tesla U15

18. jún
18.00 ukončenie Maliarskeho plenéra