motive

23. týždeň

21. jún 2016

6. jún
8.30 porada vedenia mesta

7. jún
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
14.00 stretnutie za účelom vytvorenia materského centra

8. jún
9.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska
13.00 - 14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 plánované stretnutie s poslancami MsZ

9. jún
10.00 zasadnutie valného zhromaždenia VVS, a. s., Košice

10. jún
8.30 rozhovor Stropkovské Spektrum
14.45 plánované stretnutie s poslancami MsZ
16.00 záverečný koncert Súkromnej ZUŠ