motive

22. týždeň

5. jún 2016

30. máj
9.00 pojednávanie na OS Svidník v spore s EC EDMA, s.r.o.

31. máj
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
10.00 stretnutie s prednostom OÚ
10.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
14.30 odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom gymnázia
15.00 pracovné stretnutie k projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Rzeszow

1. jún
9.30 rokovanie na IVSC SSC Košice
14.30 plánované stretnutie s občanmi mesta
16.00 otvorenie osláv Dňa detí na námestí

2. jún
9.00 rokovanie s riaditeľkou ZŠ Konštantínova
10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

3. jún
pracovná cesta Bratislava