motive

21. týždeň

20. máj 2016

23. máj
9.00 porada vedenia mesta
11.00 rokovanie s primátorom Sniny a prednostkou MsÚ

24. máj
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
9.00 otvorenie Stropkovskej klavírnej jari
9.30 rokovanie v Dennom centre na tému vytvorenia materského centra
15.00 plánované stretnutie s poslancami MsZ

25. máj
8.30 otvorenie súťaže Pieseň pre svätého otca
13.00 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta