motive

20. týždeň

19. máj 2016

16. - 17. máj
služobná cesta Bratislava

18. máj
8.00 služobná cesta Košice
13.00 návšteva Denného stacionára

19. máj
16.30 stretnutie s poslancami MsZ

20. máj
8.00 pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ Svidník
9.00 športový deň zamestnancov MsÚ